Bouwbeveiliging

De bouwsector krijgt steeds meer te maken met vernielingen,
vandalisme, inbraak en brandstichting op bouwterreinen. Dat levert
jaarlijks een aanzienlijke kostenpost op. Niet alleen in geld, maar
ook in tijd. Op terreinen waar nieuwe panden worden gerealiseerd of oude panden worden
gesloopt is er niet aan te ontkomen dat materialen en/of werktuigen en gereedschap makkelijk bereikbaar zijn.
In de praktijk blijkt dat alleen een hek rondom de
bouwplaats de vandalen niet afschrikt. Vooral niet in de avond- en
nachturen, de weekenden en in vakantieperiodes. 
Mocht een onverlaat een poging wagen loopt deze een grote kans de dienstdoende hondengeleider tegen het lijf te lopen die,
mede dankzij de aanwezige diensthond, voldoende overwicht zal hebben om de verdachte daadwerkelijk aan te houden
en over te dragen aan een opsporingsambtenaar zodat u in de gelegenheid zal worden gesteld eventuele schade te verhalen.