Bouwbeveiliging

Op terreinen waar nieuwe panden worden gerealiseerd of oude panden worden gesloopt is er niet aan te ontkomen dat materialen en/of werktuigen en gereedschap makkelijk bereikbaar zijn voor personen die niet achter de bouwhekken blijven. Dit maakt dat deze terreinen veelvuldig het slachtoffer worden van diefstal en vernieling. Mocht een onverlaat een poging wagen loopt deze een grote kans de dienstdoende hondengeleider tegen het lijf te lopen die, mede dankzij de aanwezige diensthond, voldoende overwicht zal hebben om de verdachte daadwerkelijk aan te houden en over te dragen aan een opsporingsambtenaar zodat u in de gelegenheid zal worden gesteld eventuele schade te verhalen.